LISSE PROGRESSIEF

SOCIAAL

EN DUURZAAM

Politiek Café over subsidies

en bouwen op bollengrond

Is het nodig dat de gemeente sport en cultuur subsidieert? Nu gebeurt dat, zoals in bijna elke gemeente. Maar om hoeveel geld gaat het en is dat te veel, te weinig, of precies goed? En hoe zit het met de verhoudingen? Gaat er te veel geld naar sport? Of juist naar cultuur?


Bollengrond


Ook in Lisse zijn er veel woningzoekenden, en is er blijkens alle onderzoeken vooral gebrek aan betaalbare koop- en huurwoningen. De komende jaren moeten er veel nieuwe woningen komen in Geestwater en op Dever-Zuid. Maar hoe moet het daarna? Blijven we vasthouden aan het 'verbod' op bouwen van betaalbare woningen op bollengrond terwijl we wel overal dure villa's zien verrijzen? Of zeggen we simpelweg: vol is vol, onze jeugd moet maar elders woonruimte zien te vinden?


Café


Over deze dilemma’s gaat het tijdens het tweede Politiek Café, dat op donderdag 13 juni wordt gehouden in de bibliotheek. Om acht uur ‘‘s avonds. Inloop vanaf half acht. Iedereen kan meedoen en meepraten.


Hoe brengen we inwoners en gemeenteraad van Lisse dichter bij elkaar? Hoe kunnen we met elkaar op goede ideeën komen waar we als dorp wat aan hebben? Hoe komen we op een leuke, ontspannen en boeiende manier met elkaar in gesprek? Een debat volgens de beproefde lagerhuismethode kan daar een antwoord op zijn. En dat gaat gebeuren tijdens het Politiek Café.


Initiatief


Het initiatief kwam van ons fractielid Loes Dockheer, die hiervoor een initiatief raadsvoorstel indiende De voltallige raad stemde er mee in. Een voorbereidingsgroep van raadsleden, bibliotheek en enkele Lissers, organiseren de avond. Patricia Wouda is ingehuurd als gespreksleider.


De avond is gratis. Aanmelden kan via de site van de bibliotheek (www. bibliotheekbollenstreek.nl) maar hoeft niet.

Villa's langs de Akervoorderlaan, zogeheten GOM-woningen.

Moet Lisse cultuur en sport subsidiëren? En hoe moet de verhouding tussen die twee zijn?

Eurodebat: 'We moeten in gesprek met de boeren in plaats van de grote industrie'

 

 ‘We zijn bezig moeder aarde volledig uit te mergelen’, zei bioloog en bodemexpert Wim Grimme woensdag 22 mei tijdens de debatavond over de Europese verkiezingen en de bollenteelt van PvdA en GroenLinks Bollenstreek.


Grimme doelde daarmee vooral op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de bollenteelt, dat volgens hem funest is voor het bodemleven. Daarmee ontstaat een vicieuze cirkel. Want terwijl een gezonde bodem de weerstand van gewassen tegen ziektes ondersteunt, zorgt het gebruik van middelen er juist voor dat gewassen daar steeds afhankelijker van worden.


De ‘monocultuur’ van bollenteelt zorgt er daarnaast volgens hem voor dat ziektes zich veel gemakkelijker kunnen verspreiden. ,,Je vraagt vijanden van gewassen dan eigenlijk: kom asjeblieft hierheen’’, aldus Grimme. Hij pleitte voor het telen van veel verschillende gewassen op kleinere oppervlakten.


Milieubewuster


Kweker Peter van Saase, al vele jaren bezig met milieubewuster telen, was het maar voor een klein deel met Grimme eens. Zo worden al sinds jaar en dag stalmest en compost gebruikt om de grond vruchtbaar te houden, benadrukte hij, gebruiken veel kwekers ook zogeheten groenbemesting en passen ze wisselteelt toe van de verschillende bolgewassen, die voor een deel hun eigen specifieke bedreigingen hebben.


Ook op het gebied van middelengebruik is al veel bereikt. Hoewel volgens cijfers van de Universiteit van Wageningen (WUR) het aantal kilo’s middelen per hectare tussen 2006 en 2021 bijna verdubbelde, nam de milieubelasting daarvan met 80 procent af. Die afname stagneert overigens sinds 2015.


Europa


De rol van Europa ligt volgens kandidaat Marit Maij van GroenLinks-PvdA voor het Europarlement voor een belangrijk deel bij het reguleren van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Daar valt volgens haar nog een wereld te winnen. De Green Deal is al flink afgezwakt en eind vorig jaar stemde het Europarlement een voorstel van de Europese Commissie weg om het middelengebruik in 2030 met de helft terug te brengen. ,,Een gemiste kans’’, aldus Maij.


Glyfosaat


Een omstreden besluit van de Commissie was verder om het gebruik van onkruidverdelger glyfosaat – beter bekend als Roundup – nog eens tien jaar toe te staan ondanks steeds meer aanwijzing voor de schadelijk effecten daarvan voor natuur en mensen. ,,Er moet meer geld naar onderzoek naar biologische middelen’’, aldus Maij, ,,nu gaat 80 procent van de subsidies naar de 20 procent grootste bedrijven.. Wij willen dat die subsidies ook veel meer worden gebruikt om boeren voldoende inkomen te garanderen die willen omschakelen naar duurzame teelt. We moeten in gesprek gaan met de boeren in plaats van de grote industrie.’’


Krachten bundelen


Onafhankelijk onderzoek naar  de schadelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen staat ook hoog op het lijstje. Nu worden onderzoeken naar de (bij)werking aangeleverd door de producenten zelf. Bovendien worden middelen nu allemaal op zichzelf getoetst, terwijl in de praktijk een cocktail van verschillende middelen wordt gebruikt in de verschillende teelten. De optelsom daarvan wordt nooit onderzocht. Actueel in de bollenteelt is daarbij het mogelijke verband tussen middelengebruik en de ziekte van Parkinson, waarvoor ook steeds meer aanwijzingen zijn.


,,Als we de krachten bundelen van alle mensen, organisaties en bedrijven die het anders willen, staan we echt heel sterk’’, aldus Maij, ,,dat is de opdracht voor de komende periode.’’

Eurokandidaat Marit Maij met links naast haar Wim Grimme.  (foto Boelo Meijer)

Een goed gevulde zaal in het Poelhuys mocht als opwarmertje een aantal vragen beantwoorden over de bollenteelt en Europa.  (foto Boelo Meijer)

Een met glyfosaat bespoten akker.Richard

van der Wiel:


'We moeten hier echt niet naïef in zijn'


Lisse gaat regels maken voor gebruik kunstmatige intelligentie

De gemeente Lisse gaat op initiatie van PvdA-GroenLinks duidelijke regels maken voor het gebruik van kunstmatige intelligentie, waarvan het programma Chat GPT een bekend voorbeeld is. Ambtenaren mogen daar van het college nu mee vrijelijk mee experimenteren, een houding die bij PvdA-GroenLinks de nodige vragen opriep. Fractievoorzitter Richard van der Wiel onderstreepte dat tijdens de afgelopen raadsvergadering met een samen met Nieuw Lisse ingediende motie om daar wél duidelijke regels voor te stellen.


Van der Wiel stelde begin dit jaar al vragen aan het college over het gebruik van Chat GPT en andere vormen van kunstmatige intelligentie door de ambtenaren van HLT. Die zijn daarmee overigens geen uitzondering: in drie van de vier gemeenten is dat inmiddels al het geval, in veel gevallen zonder dat duidelijk is wat de ambtenaren er eigenlijk mee doen.


Toeslagenschandaal


Gemeenten gaan daarmee veel verder dan de rijksoverheid. Rijksambtenaren mogen geen gebruik maken van het programma omdat het onduidelijk is hoe het precies werkt, zoals waar het zijn informatie vandaan haalt en hoe bijvoorbeeld gegevens van burgers worden verwerkt.

Schandalen als de toeslagenaffaire en het gebruik van andere discriminerende algoritmes door de belastingdienst liggen nog vers in het geheugen. Chat GPT gaat als zelflerend programma een stap verder. Het College voor de Rechten voor de Mens en de Autoriteit Persoonsgegevens maken zich zorgen dat programma’s als Chat GPT beslissingen gaan nemen die alleen nog in naam door mensen worden genomen.


Niet naïef


De antwoorden van het college op de eerdere vragen van PvdA-GroenLinks vond Van der Wiel te vaag, reden om een mede door Nieuw Lisse ondertekende motie in te dienen met de opdracht aan het college om heldere regels te stellen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie door de ambtenaren. Programma’s als Chat GPT kunnen bij verantwoord en veilig gebruik voor meer efficiëntie zorgen, stelt de motie. ,,Maar de veiligheid van gegevens en de privacy van onze inwoners moet gewaarborgd zijn’’, aldus Van der Wiel, ,,daarin moeten we echt niet naïef zijn.’’


Heldere regelsBurgemeester Lies Spruit omarmde de motie. ,,Met de waarschuwing ‘let op uw zaak’ ben ik het niet oneens’’, aldus Spruit. Ze gaat met de andere twee gemeenten overleggen over het opstellen van heldere regels en komt daarmee ‘op afzienbare termijn’ naar de raadsleden. ,,Die zullen we waarschijnlijk per half jaar moeten bijstellen’’, voegde ze daaraan toe, gezien de snelheid van de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie.

De motie komt binnenkort ook in Hillegom en Teylingen aan de orde.

Betaald parkeren, groen en hondenbelasting

Hoe brengen we inwoners en gemeenteraad van Lisse dichter bij elkaar?

Hoe kunnen we met elkaar op goede ideeën komen waar we als dorp wat aan hebben?

Hoe komen we op een leuke, ontspannen en boeiende manier met elkaar in gesprek?


Een debat volgens de beproefde lagerhuismethode kan daar een antwoord op zijn. En dat gaat gebeuren tijdens het Politiek Café. Het eerste van de drie dit jaar, wordt op 7 maart gehouden in de bibliotheek. Om acht uur ‘‘s avonds.


Het initiatief kwam van ons fractielid Loes Dockheer, die hiervoor een initiatief raadsvoorstel indiende om 6.000 euro te reserveren voor de organisatie en  uitvoering van een Politiek Café in samenwerking met de bibliotheek. De voltallige raad stemde er mee in.


Betaald parkeren, hondenbelasting en het groenonderhoud zijn onderwerpen waarover alle aanwezigen hun zegje kunnen doen.


Een voorbereidingsgroep van raadsleden, de bibliotheek en enkele Lissers, organiseren de avond.

De avond is gratis. Aanmelden kan via de site van de bibliotheek (www. bibliotheekbollenstreek.nl) maar hoeft niet.


'Woningzoekenden snel beschermen tegen speculanten'

PvdA/GroenLinks in Lisse wil dat het college tempo gaat maken met de invoering van de zogeheten opkoopbescherming in Lisse. Tal van gemeenten hebben die inmiddels ingevoerd om meer koopwoningen beschikbaar te maken en te houden voor mensen die op zoek zijn naar een betaalbare koopwoning. En het blijkt te werken.


In het raadsakkoord dat alle partijen hebben onderschreven is opgenomen dat burgemeester en wethouders in het eerste kwartaal van 2023 met een voorstel zouden komen, maar bijna een jaar later ligt dat er nog steeds niet, constateert Bas de Weijert in schriftelijke vragen aan het college. Komt dat voorstel nog, vraagt De Weijert, en hoe gaat dat er dan concreet uit zien.


Het werkt!


Cijfers van de gemeente Utrecht, die als een van eerste opkoopbescherming invoerde toen dat twee jaar geleden wettelijk mogelijk werd, laten zien dat het werkt. Volgens de regeling mag de koper een woning de eerste vier jaar niet verhuren, wat het voor investeerders veel onaantrekkelijker maakt om woningen te kopen om die vervolgens voor veel geld te gaan verhuren. Waar die in 2021 nog een op de zestien vrij komende woningen kochten in Utrecht, daalde dat na invoering van de opkoopbescherming tot een op de vijftig.


Daar komt bij dat investeerders vaak diepe zakken hebben, zodat ze meer kunnen bieden dan mensen die voor het eerst een huis kopen. Die hebben daardoor al snel het nakijken. Die zogeheten koopstarters maken nu inderdaad meer kans in Utrecht: na invoering van de regeling ging 53 procent van de te koop aangeboden woningen naar deze groep waar dat eerder 46 procent was.


Tempo


Alle reden dus voor Lisse om ook tempo te maken met de opkoopbescherming, vindt De Weijert. Hij wil ook graag van het college horen hoe die de regeling precies vorm wil geven. Gaat die voor heel Lisse gelden, of alleen voor bepaalde wijken? En minstens zo belangrijk: tot welke koopprijs gaat de regeling gelden. ,,Voor woningen van een miljoen hoef je die bescherming niet in te voeren. Die gaat echt niemand opkopen om ze vervolgens te verhuren’’, denkt De Weijert.

Raad Lisse twijfelt over nieuwe sportmiljoenen

Voorstel PvdA/GroenLinks, SGP/CU, CDA en Nieuw Lisse voor bekijken alternatieven

Op initiatief van PvdA/GroenLinks gaat het college in overleg met hockeyclub Hisalis en atletiekvereniging De Spartaan om te kijken of de geplande vervanging van twee hockeyvelden en de atletiekbaan niet anders en in elk geval goedkoper kan. PvdA/GroenLinks diende daarvoor samen met SGP/CU, Nieuw Lisse en CDA daarvoor een zogeheten amendement in tijdens de begrotingsbehandeling.


De vervanging van de hockeyvelden gaat volgens de huidige planning volgend jaar een miljoen euro kosten, de atletiekbaan staat voor 2026 in de planning voor 1,4 miljoen. Met veel kunst- en vliegwerk en dankzij een eenmalige meevaller van bijna zes miljoen euro uit de verkoop van grond in Geestwater voor woningbouw heeft het college de begroting voor komend jaar sluitend kunnen maken. Maar op de iets langere termijn blijft de gemeente tegen miljoenentekorten aankijken en een oplossing daarvoor is niet in zicht.


,,De  vooruitzichten voor de gemeente zien er niet hoopvol uit voor de komende  jaren'', aldus de vier partijen in het amendement, ,,en er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Eerder onderzoek wees uit dat veel inwoners vinden dat er te veel geld besteed wordt aan sport en accommodaties. Hisalis heeft recent een totaal vernieuwd  veld 1 dat aan aile eisen voldoet.  De investeringen voor hockeyvelden en de atletiekbaan  staan  in geen verhouding   tot  de flnanclele vooruitzichten van de gemeente.''


Het college moet daarom in gesprek gaan met de twee verenigingen en de hockeybond of het niet op een goedkopere manier kan en uiterlijk in april volgend jaar met een nieuw voorstel komen. Dat is vervelend voor de verenigingen, realiseren de vier partijen zich, maar het geld is nu eenmaal gewoon op. Ze beloven wel 'er alles aan te doen om tot een voor eenieder bevredigende oplossing te komen waarin de pijn verdeeld wordt'.

'Financiële situatie Lisse dwingt tot stevige keuzes'

PvdA/GroenLinks kritisch bij  begroting

PvdA-GroenLinks fractie heeft met gemengde gevoelens kennisgenomen van de voorliggende begroting. Eerder hebben wij onze waardering al uitgesproken dat er voldaan wordt aan de gestelde eisen en er gekomen is tot een sluitende begroting.


Dat is mooi maar laten we ons niet in slaap sussen want het toekomstbeeld is niet rooskleurig. Veel seinen staan op rood en de provincie heeft in een brief een duidelijke waarschuwing laten horen dat er keuzes en stappen gemaakt moeten worden.


Wij zijn een kritisch volger van de gebeurtenissen en besluiten in deze gemeente en vragen het college komend begrotingsjaar te komen met voorstellen om andere bronnen aan te boren voor meer geld. Zowel landelijk als op gemeentelijk niveau vinden wij dat er een andere koers gevaren moet worden. Een sociale duurzame koers die betaalbaar is en uit te leggen is aan de Lisser.


Keuzes


Daarom zien wij bijvoorbeeld ook graag dat er bij de meerjarenbegroting scenario’s gemaakt worden die uitgaan van meevallers, verwachtingen of tegenvallers. Wij juichen meer SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) beleid toe, zoals dat enigszins verwoord is in de begroting, want binnen de kaderstelling is controle heel belangrijk wat van ons als volksvertegenwoordiger wordt vereist.


Wij maken een duidelijke keuze over de investeringen in deze begroting. Een keus tussen duurzaamheid, woningbouw, zorg, jeugdhulp, scholenbouw, mobiliteit of sport met daarbij meteen de vraag wat het allemaal mag en moet kosten. We vinden sporten op en in goede accommodaties belangrijk, maar hier moeten we wel de discussie aangaan wat het mag kosten, wat we willen betalen en of we het kunnen betalen afgezet tegen andere belangrijke zaken.


Deze gesprekken zullen zich uitbreiden. De zogeheten verbonden partijen, die taken voor ons uitvoeren op bijvoorbeeld het terrein van zorg, overschrijden vaak hun budget over en vragen dan om meer geld. De gemeente Lisse zit helaas niet meer in de positie om dat toe te zeggen en het college zal anders dan in de zienswijze op die begrotingen duidelijker grenzen moeten stellen.


Sociaal en duurzaam


Verder blijven wij strijden voor een toegankelijk autovrij dorp, goed bereikbaar voor fietser en wandelaar waar het goed winkelen is.


Wij blijven strijden voor goed openbaar vervoer zodat de ouderen op normale wijze naar de stad of het ziekenhuis kunnen en de jongeren kunnen gaan stappen of naar school of de universiteit kunnen gaan.


Wij blijven strijden voor een duurzaam dorp, sociaal en betrokken en gericht op de toekomst waar nog cultuur is en een goed voorziene bibliotheek.


Wij blijven strijden voor een open bestuurscultuur waarin het belang van de burger centraal staat en er een gezonde financiële huishouding is.


Voor ons ligt een grote uitdaging om de komende jaren financieel goed door te komen.


Wij willen daarin meedenken en meedoen!Richard van der Wiel

 

Dubbelklik hier om uw eigen tekst toe te voegen.

Gemeenteraad gaat vaker in gesprek met inwoners

Raad omarmt initiatief van PvdA/GroenLinks voor vier keer Politiek Café in 2024

In samenwerking met de bibliotheek gaat gaat de gemeenteraad komen jaar elk kwartaal in gesprek met de inwoners over belangrijke zaken die in de gemeente spelen. Begin volgend jaar moet het eerste zogeheten Politiek Café zijn beslag krijgen, waarna er in 2024 nog drie volgen.


Het Politiek Café is niet nieuw in de gemeente: traditioneel werd er in de aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen een gehouden en die avonden werden altijd goe bezocht. Waarom gaan we dan niet vaker met elkaar in gesprek als politiek en inwoners, vroeg PvdA/GroenLinks zich af, en nam het initiatief om regelmatig  met inwoners in gesprek te gaan over allerlei actuele en/of belangrijke onderwerpen. De bibliotheek toonde zich direct enthousiast en bereid om de ruimte ter beschikking te stellen en de catering te verzorgen.


In gesprek


Alle overige partijen in de gemeenteraad bleken ook te porren voor het idee en in de raadsvergadering van oktober is het plan unaniem aangenomen. Dat betekent concreet dat de gemeente zorgt voor een deskundige en/of gespreksleider voor de vier Politieke Café's die nu voor 2024 op de agenda staan. Met elkaar in gesprek over onderwerpen die de Lisser raken past immers geheel in het Raadsakkoord, dat de geest ademt van vaker in contact komen met inwoners. De insteek is om op die manier de kloof tussen burger en overheid te verkleinen.


Een groepje van raadsleden en inwoners  bereidt de avonden voor. Al naar gelang het onderwerp kiezen ze een bijpassende vorm. Dat kan bijvoorbeeld een open-microfoonavond zijn, een speeddate-opzet of een inleiding door een deskundige. In principe is van alles mogelijk. 


De straat op


De bibliotheek gaat de komende tijd de straat op om Lissers te vragen wat hen bezighoudt in Lisse. Wellicht komen daar verrassende onderwerpen uit. 

 

Raadsleden en inwoners van Lisse werken in gezamenlijkheid aan het tot stand komen van het Politiek café. Dat gebeurt in de genoemde groep. Die kan echter nog een paar enthousiaste Lissers gebruiken, die mee willen denken over onderwerpen en de invulling van de avonden. Wie belangstelling heeft kan zich melden bij Ninke Bartoo van de bibliotheek, emailadres

NBartoo@bibliotheekbollenstreek.nl

 

 

.

'College, stroop de mouwen eens op'

PvdA/GroenLinks fractie kritisch over Kadernota

 

 

 

Lisse zit diep in de financiële problemen en de komende jaren worden die alleen maar groter, zo schetst het college van Nieuw Lisse, CDA en VVD in de zogeheten Kadernota. Maar wat doet het college daar nou concreet aan, vraagt fractievoorzitter Richard van der Wiel zich af in zijn reatie op het stuk. Om het college op weg te helpen doet de fractie een aantal concrete suggesties.

 

Richard verwijst naar het raadsakkoord dat door alle partijen is onderschreven en waarin staat dat er voor het einde van deze raadsperiode een solide sluitende begroting moet liggen zonder grote lastenverzwaringen voor de inwoners. ,,Helaas ziet ziet mijn fractie dit niet terug in de voorgelegde stukken'', zegt hij, ,,er staat weinig ambitie in en veel alinea’s beginnen of eindigen met de woorden: We streven er naar…….De intentie is er om……..Wij hebben als doel….In overleg met zullen we komen tot…..De gevolgen daarvan kunnen we nog niet overzien…………In afwachting op…………..De fractie van de PvdA-GroenLinks wil ondertussen wel eens wat actie zien en bereidheid van het college om zaken op een andere manier aan te pakken dan alleen het passen op de winkel.''


Klappers

 

Hij ziet mogelijkheden bij de samenwerkingsverbanden waar Lisse deel van uitmaakt, zoals bijvoorbeeld de omgevingsdienst (ODWH), de sociale dienst (ISD), het afvalbedrijf (VAB) en de ambtelijke samenwerking HLT. ,,Ongeveer 80 procent van onze begroting gaat daar naar toe. Van die 80 procent  gaat dan weer 80 procent naar overhead en loonkosten. Het lijkt ons, dat juist hier bezuinigingsklappers gemaakt kunnen worden. Welke acties heeft het college daarvoor ondernomen'', wil hij weten. De zogeheten verbonden partijen willen regelmatig tussentijds meer geld. Dat is voor hem niet meer aan de orde: als ze geld tekort komen, dan moeten ze dat probleem maar zelf oplossen.

 

Uiteindelijk is vorig jaar afgesloten met een overschot van bijna vijf miljoen, maar dat is volgens Richard geen reden voor onverdeelde blijdschap. ,,Drie ton op armoedebeleid terwijl de voedselbank nog geen vaste plek heeft, en vier toen op het potje energietoeslag. Dat baart ons zorgen. Bovendien geven door ons geraadpleegde deskundigen aan dat een overschot vaak een teken is dat de ambtelijke organisatie (dus niet de ambtenaren) niet op zijn taak berekend is. Dingen blijven liggen en democratisch genomen besluiten worden niet of te laat uitgevoerd.''


Keukenhof


Hij vindt dat het college vooral schrijft wat er allemaal niet kan. ,,Had diezelfde energie gebruikt voor zaken die wel kunnen'', vindt hij, ,,Had tijdelijke camperplekken ingericht en hef toeristenbelasting! Bekijk betaald parkeren! Ga in overleg met evenementenorganisaties voor retributie gelden! Schrap hoge investeringen zoals hockeyvelden en toplaag atletiekbaan en kom met plannen!  Kortom: doe wat en pas niet alleen op de winkel en doe eens niet wat er altijd gedaan wordt, namelijk de lokale belastingen verhogen.'' Heel concreet doet de fractie de suggestie voor ,,eengoed gesprek met de organisatie van festijnen zoals Button Pop en Castle Fest alsmede de directie van Keukenhof om vrijwillig een bijdrage te leveren voor heffing van retributie van bijvoorbeeld een euro per toegangsticket.'' Keukenhof sloot het seizoen 2023 af met 1,4 miljoen bezoekers.


Smart


Om de gemeenteraad meer slagkracht te geven, gaat de fratie een motie indienen om meer zogeheten SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) te gaan werken. Daardoor kan de raad veel beter zijn controlerende functie waarmaken.

 


,,Dus college, kom op, mouwen opstropen en doen.'' 

Knarrenhof kan na jaar stilstand door

Raad koppelt Knarrenhof los van starterswoningen De Greef

Na bijna een jaar kan Knarrenhof verder met het ontwikkelen van een woonvoorziening voor senioren aan de Ruishoornlaan 25, op de plek van de voormalige sportzaal. Het project stagneerde omdat aan het project de nieuwbouw voor jongeren op de plek van De Greef was gekoppeld. Sinds vorige zomer lagen de communicatie/participatie-plannen klaar voor de Knarrenhof, maar vanwege die koppeling kon de Stichting Knarrenhof niet verder.


In 2019 ondersteunde de toenmalige gemeenteraad unaniem het initiatiefraadsvoorstel van de Partij van de Arbeid om te onderzoeken of er in Lisse belangstelling bestaat voor een woonvorm voor senioren, een zogeheten Knarrenhof. Die bleek er zeker te zijn: 250 gegadigden schreven zich in. Daarop werden verdere stappen gezet. Het stuk grond Ruishoornlaan 25, naast de Don Boscoschool kwam hiervoor in aanmerking. Intussen speelde ook de herontwikkeling van Ruishoornlaan 21 mee - het jongerencentrum De Greef -  waar nieuwbouw voor jongeren is gepland. Door de koppeling van beide projecten lag de verdere ontwikkeling van een Knarrenhof al een jaar stil.


In de commissievergadering van 21 maart braken PvdA/GL en het CDA een lans voor het loskoppelen van beide projecten, zodat Knarrenhof weer verder zou kunnen. Na een pleidooi van fractielid Loes Dockheer en van Jeanette Loos van het CDA zei wethouder Jolanda Langeveld dat beide trajecten een zelfde communicatie/participatietraject moeten doorlopen maar dat het niet gelijktijdig hoeft. Waarop Loes Dockheer vroeg of de conclusie juist was dat Knarrenhof 'morgen weer aan de slag kan'. Na een korte aarzeling was het antwoord een luid en duidelijk 'ja'. 


In de raadsvergadering van 30 maart kwam Loes er nog even op terug. Ze meldde dat de mededeling met blijdschap is ontvangen door de Knarrenhof en dat de eerste afspraak met de gemeente om een en ander af te stemmen inmiddels is gemaakt.

 

Verjaardagskaart met boodschap straks ook in Lisse

'Goed idee', zo reageerde burgemeester Spruit direct op de suggestie van ons fractielid Loes Dockheer om in navolging van buurgemeente Katwijk 18-jarigen een kaart te sturen met informatie over wat er voor hen verandert nu ze meerderjarig zijn.


Achttien jaar betekent immers meerderjarig zijn en dat heeft heel wat consequenties. Het passeren van de grens van volwassenheid betekent onder meer dat je zelf een Digid moet aanvragen, een zorgverzekering moet regelen en eventueel zorgtoeslag kunt aanvragen, of dat je je kunt inschrijven voor een sociale huurwoning. Bovenal zijn 18-jarigen zelf financieel verantwoordelijk en niet langer hun ouders.


De gemeente Katwijk is hier onlangs mee gestart. Op de achterkant van de felicitatiekaart staat een QRcode, die toegang geeft tot een website waar alle informatie duidelijk op staat. De gemeente Lisse mag die code gebruiken, zo gaf de gemeente Katwijk al aan op een vraag van Loes.


Twintig jaar geleden stuurde de gemeente Lisse ook dergelijke kaarten, maar om onduidelijke redenen is dat gestopt. Wethouder Riet Austie zegde in de commissievergadering van 21 maart toe contact op te nemen met haar collega in Katwijk en er mee aan de slag te gaan.

 

Debat over gezonde bollenteelt

‘Gezond bollen telen. Kan gewoon.’

Tijdens de debatavond op 1 maart in Noordwijk georganiseerd door GroenLinks werd deze vraag voorgelegd aan verschillende partijen, zowel vanuit de politiek als vanuit de bollensector. Waarbij ‘gezond’in de breedst mogelijke betekenis moet worden uitgelegd: gezond voor water,bodem, natuur, omwonenden en bedrijfsvoering.


De politiek was vertegenwoordigd door Camille deLuca-Schwartz, kandidaat van GroenLinks voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland en Mart Waterval, kandidaat van Water Natuurlijk voor het bestuur van Waterschap Rijnland. Vanuit de bollensector 3 telers: John Huiberts, Johan Verschoor en ‘bollenjongen’ Allan Visser. De eerste van hen werkt al geheel biologisch, de andere twee zijn in de overgang naar biologisch telen.


Zo’n 75 belangstellenden hoorden hun reactie op de stelling van de avond.


De gemene deler van hun betogen was dat gezond bollen telen inderdaad kan, maar dat het helaas nog niet ‘gewoon’ kan. Eén van de telers werkt al geheel biologisch, de andere twee zijn in de overgang naar biologisch telen.


Onder leiding van Ziggy Klazes werd een geanimeerde discussie gevoerd over maatregelen die nodig zijn om de omslag te versnellen. Zoals: de procedure voor het toelaten van biologische gewasbeschermingsmiddelen zou verkort moeten worden van 4 naar 1 jaar. Of: alle gemeenten gaan het goede voorbeeld geven en uitsluitend biologische bollen planten. Aan het eind van het debat werden nog kritische vragen gesteld over de vermeende reductie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met 90% t.o.v. 1995. Uit statistieken van o.a. het CBS zou iets anders blijken. De telers verklaarden dit door te verwijzen naar regionale verschillen en het al of niet meetellen van biologische middelen.


Belangrijkste winst van de avond was dat er een constructief gesprek werd gevoerd over een onderwerp dat de gemoederen in de Bollenstreek soms hoog doet oplopen. Politici in het panel en in de zaal maakten driftig aantekeningen en tijdens de borrel na afloop werd al gezinspeeld op concrete acties. Al met al kan deze avond worden gezien als een goede bijdrage aan het bevorderen van gezond bollen telen.


BESCHOUWING MEERJARENBEGROTING VAN DE PVDA-GROENLINKS FRACTIE


Past Lisse de grote broek die ze nu draag!

Iedereen zal anders antwoorden maar toch wat overwegingen.

De afgelopen jaren zijn er in Lisse veel gelden binnengekomen, geld dat in de volksmond het NUON geld genoemd wordt.

Dit was een smak geld    waarvoor gekozen is om mooie voorzieningen te realiseren.

Voorzieningen zoals een zwembad, een bioscoop/theater, mooie sportvoorzieningen en prachtige schoolgebouwen.

De andere HLT gemeenten kozen ervoor om het spaarvarkentje wat te spekken en slechts gedeeltelijk dat geld te investeren.

Lisse niet!

Dat heeft invloed gehad op de financien van de gemeente met als gevolg dat nu deze begroting gepresenteerd wordt.

Een begroting met weinig ambitie en veel zorg!

Een begroting waarin investeringen gemeld worden voor een atletiekbaan van 1,4 miljoen, 2 hockeyvelden voor 6 ton en bruggetjes in de Blinkert a 116000 euro om maar eens wat te noemen.

Het is zaak deze investeringen eens te herzien en dat we in gezamenlijkheid gaan onderzoeken wat er mogelijk is omdat we onder andere op het gebied van duurzaamheid ook voor grote opgaven komen te staan.

Een begroting waarin de bouw van een hoognodige school geschrapt wordt.

De Lisbloem, een bloeiende en groeiende school met een 100 jarige geschiedenis, die staat in een wijk waar de inwoners willen meedoen, meeleven en waarvan de school een ontmoetingsplek is met peuter- en kleuteropvang, een plein dat voor veel doeleinden gebruikt wordt en waar zelfs op beperkt gebied woning bouw plaats gaat vinden.

Mijn fractie vond de verhalen van het schoolbestuur en de directrice schrijnend en inhoudelijk zo sterk dat wij het college oproepen om WEER in gesprek te gaan te gaan met het bestuur van de Sophiastichting om alsnog de mogelijkheden te bekijken om tot afbouw te komen van die school.

 

Deze oproep doet mijn fractie met in het achterhoofd de cijfers die afkomstig zijn van het ministerie van binnenlandse zaken en openbaar gepubliceerd zijn op de site www.financiengemeenten.nl.


Daar kan je een vergelijk zien tussen gemeenten. Een vergelijk waaruit blijkt dat Lisse in verhouding met de buren een dure gemeente is en boven zijn stand leeft.

Mijn fractie heeft op die site een zoektocht gedaan tussen wat bollenstreekgemeenten.

Wat zien we dan en wat valt op ?

Er zijn per taakveld berekeningen gemaakt en ik zal er wat opnoemen in vergelijk met omliggende gemeenten.

Als we kijken naar:

OVERHEAD: Lisse 432 euro- -Hillegom 317 euro- -Teylingen 262 euro per inwoner.

SPORTACCOMODATIES: Lisse 92 euro- -Hillegom 19 euro- -Teylingen 57 euro per inwoner.

ONDERWIJSHUISVESTING: Lisse 102 euro- -Hillegom 31 euro- -Teylingen 54 euro per inwoner.

Maar hoe kan het dat in een ambtelijke fusie er dusdanige verschillen zijn op de overhead tussen de fusiegemeenten?

De investeringen op eerder genoemde sportvoorzieningen kunnen wat de PvdA-GroenLinks fractie beter ingezet worden voor de Lisbloemschool.

En neem voorts van mij aan, dat er in de andere gemeenten ook puike algemene voorzieningen zijn.

De financiele situatie in Lisse zorgt in de PvdA-GroenLinks fractie voor veel zorg.

Terugkijkend naar 2013 was er 40 miljoen schuld, dat is veel maar nu, anno 2022 heeft de gemeente Lisse 90 miljoen schuld.

Uitgaande van 22800 inwoners heeft ELKE Lisser een schuld van 3947 euro en een paar centen.

College, hoe zijn we in deze situatie terecht gekomen?

En belanrijker: Hoe komen we hieruit?

Tot 2026 zijn er plannen en voorstellen om de begrotingen sluitend te maken wat een eis is van de provincie.

Ook mijn fractie streeft er niet naar om onder een andere vorm van toezicht te komen maar we vrezen die dag wel.

Er zijn dan veel onzekerheden voor de toekomst en ook nu worden sommige zaken weer vooruit geschoven.

Tevens is een grote en onzekere factor het inflatiecijfer. In de begroting wordt uitgegaan van 2,5% maar in werkelijkheid is dat hoger.

Eind van het jaar moet er een nieuwe CAO liggen voor gemeenteambtenaren. Elk procent loonsverhoging kost 250.000 euro. De bonden eisen 12 procent en geboden wordt 4 procent.

Kortom we varieren van een miljoen tot drie miljoen niet berekende CAO kosten in deze begroting.

De eerste gaten in deze begroting dienen zich dus aan!

Dan de opschalingskorting in 2026. We kunnen dit wegwuiven of er alvast op voorsorteren.

Dit is een korting voor kleinere gemeente op de uitkering uit het gemeentefonds en Lisse zit in de categorie KLEINE gemeente.

Daarbij komt dan ook nog de hersteltermijn van 2 jaar voor de kapitaalreserves die is opgelegd door de provincie in plaats van de gewenste vijf jaar.

Regeren is vooruit zien en mijn fractie zou het heel zuur vinden als er drie jaar lang alle eindjes aan elkaar zijn geknoopt om in 2026 alsnog de deksel op de neus te krijgen.

Er MOET gezocht worden naar middelen om anders dan de Lisser extra te belasten, geld binnen te krijgen.

Mijn fractie is een voorstander van middelen zoals vermakelijkheids- of toeristenretributie, toeristenbelasting en parkeerheffing.

College, MAAK HAAST met het uitvoeren van de opdracht betreffende de camperplekken en campings!

Onze zelfstandigheid blijkt veel geld te kosten en dat zal in 2026 al maar toenemen.

In het raadsakkoord staat dat er deze periode geen onderzoek gedaan wordt naar een fusie met de andere HLT gemeenten en eventueel Noordwijk. Dat respecteert mijn fractie maar of het goed is dat vragen wij ons af. Wij worden steeds meer een onaantrekkelijke kandidaat om mee in zee te gaan!

Niemand wil deze bruid trouwen!

Maar met lef en durf is meer mogelijk dan gedacht!

In het antwoord van het college na de schriftelijke eerste termijn constateert mijn fractie wel, dat het college zich realiseert dat het voor zelfstandig Lisse haast niet meer te doen is op tal van gebieden en daardoor samenwerking moet zoeken met de buurtgemeenten.

Dat brengt mij bij de VERBONDEN PARTIJEN:

Verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen zijn organisaties die taken voor onze gemeente uitvoeren en dat in onze opdracht doen.

Dat gebeurt over het algemeen goed maar ook hier is onze zorg dat de gemeentelijke begroting op bladzijde 8 zegt, dat 50% van de begroting uit gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen bestaat. Niet erg als zij dat werk ervoor leveren!

Maar van die 50% zijn er 70% personeelskosten. Rekent U maar uit wat er overblijft voor de taakuitvoering.

Dit moet en kan anders!

Als opdrachtgever stellen wij een budget vast voor elke organisatie en daar moet het dan voor!

Het rijk werkt ook zo met opdrachten aan de gemeente.

Dit is een taak en dit is het geld. Doe het er maar voor!

Wij weten dat dit niet voor elke organisatie kan gelden. De ISD bijvoorbeeld heeft taken en verplichtingen die gedaan MOETEN worden.

Maar wij moeten strakker sturen, het gaat om veel geld.

 

ARMOEDEBELEID:

Deze begroting blijft gelukkig grotendeels af van het armoedebeleid. Het aantal kwetsbare gezinnen op financieel gebied en zwakkeren neemt toe. De rijken worden rijker en de er komen meer armen bij. En nogmaals: WIJ ZIJN NIET TEGEN RIJKDOM MAAR TEGEN ARMOEDE!!

De voedselbank heeft afgelopen maanden door de energiecrisis, wooncrisis en inflatie zowat een verdubbeling gehad van het aantal gezinnen die op hun steun rekenen en dat aantal loopt nog steeds op.

Mijn fractie vindt het dan ook niet juist dat zij moeten leven als een nomade. Trekkend van tijdelijk onderkomen naar een ander tijdelijk onderkomen.

Na contacten met de verantwoordelijk ambtenaar en de voedselbank bleek mij, dat de uitgangspunten van beide partijen niet stroken met elkaar en dat er op deze wijze nooit tot een bevredigende overeenkomst gekomen kan worden.

Door geldstromen te wijzigen kan de voedselbank geholpen worden. Is bijvoorbeeld de viering van het 825 jarig bestaan van Lisse zo belangrijk of kan voor die 80 duizend euro een ruimte gekocht worden en worden verhuurd aan de voedselbank?

De komende jaren staat Lisse voor belangrijke beslissingen om besluiten vanuit het verleden te herzien en dit alles omdat het geld niet toereikend is of zelfs op is.

Een voorbeeld daarvan is de vuilverwerking.

In de kadernota had ik daar al aandacht voor gevraagd maar die aandacht is niet beantwoord.

Het vuilverwerkingsbedrijf is oud en versleten. Dat moet vernieuwd worden.

Dat gaat de Lisser geld kosten want er is niet voor gespaard omdat er enige jaren gekozen is voor een lager maandtarief ipv reservering voor de toekomst.

Is het college bereid om de vuilverwerking in de gemeente Lisse te herzien, in contact te treden met de partner gemeenten in deze en zo te komen tot een andere en goedkopere manier van vuilafhandeling? Bij de beantwoording graag de argumentatie erbij.

En ja, mijn fractie is bekend met gemaakte afspraken maar het zijn andere tijden en we kunnen niet doorgaan met leven op te grote voet.

In deze beschouwing kan ik nog tal van zaken noemen die veel aandacht verdienen, zoals veiligheid, wonen, welzijn en verpaupering.

Ik zal dat niet doen maar…………………………

Tijdens de behandeling van de kadernota heb ik de wethouder uitgenodigd om vooral op het gebied van bezuinigen en begrotingsaanpak de bevolking te laten participeren.

Er leven veel goede ideeen en jaren geleden is er een enquete geweest waarvan de uitkomst was, dat een grote meerderheid vond dat er teveel geld ging naar sportaccomodaties.

En ja sporten is gezond maar het is ook duur door dure accomodaties!

Het antwoord in de comissie vergadering van de wethouder was dan ook wat flauw en sloeg niet op het sporten an sich en beantwoordde de vraag over de accomodaties niet.

Er zullen vanuit het college snel voorstellen moeten komen om net als in deze begroting keuzes te maken over de accomodaties.

MOBILITEIT:

In de komende jaren wordt ook gesproken over de ontsluiting van de Bollenstreek. Dit zou dan moeten gebeuren door meer asfalt en aanleg van wegen door mooie poldergebieden. Meer asfalt is meer autoverkeer en is meer vervuiling.

De beoogde weg komt dan ook nog te liggen in de Rooversbroekpolder waar een mooie poldernatuur is en waar ook al veel last is van het vliegverkeer. Kortom, meer wegen is nog meer fijnstof en nog meer CO2 uitstoot.

De PvdA-GroenLinks fractie staat daarvoor niet te juichen.

Recent heeft de PvdA in de provincie ingestemd met geldverstrekking voor dit mobiliteitsplan. Het voordeel van werken met twee partijen is, dat je van beide de beste standpunten kunt hanteren. In deze is het standpunt van GroenLinks ons standpunt en gaan we mee in deze met de provinciale fractie van GroenLinks.

Wij willen betere voorzieningen van en voor het openbaar vervoer. Daarom is het ook ontzettend cynisch dat juist daar op bezuinigd wordt door onze huidige rechtse regering.

Wij zullen dan ook op provinciaal en rijksniveau verder gaan met de lobby voor beter en betaalbaar openbaar vervoer. En betaalbaarheid of eigenlijk onbetaalbaarheid is een veelgehoord iets!

De huidige mobiliteitsplannen investeren wat onze fractie betreft, teveel in files en meer asfalt en veel te weinig in openbaar vervoer en deugdelijke fietspaden.

Vanzelfsprekend vergeten wij de fiets niet! Hier zal bij de ontsluiting veel meer aandacht aan besteed moeten worden. In deze zoeken wij de samenwerking met de collega’s van de progressieve partijen in de betrokken buurtgemeenten.

GOM-ISG-arbeidsmigranten:

De PvdA-GroenLinks fractie weet dat veel kwekers en ondersteunende bedrijven werken met arbeidsmigranten. Ook is bekend dat deze mensen conform de ROEMER richtlijnen gehuisvest moeten worden.

Helaas gebeurt dat niet. Ongeveer 2 jaar geleden heeft de raad gebieden in Lisse aangewezen waar arbeidsmigranten gehuisvest kunnen worden wat tot onze grote spijt mondjesmaat of niet gebeurd is.

Blijkbaar is er geen behoefte aan en is het huidige verdienmodel aantrekkelijker voor sommige ondernemers.

Er worden nog steeds huizen opgekocht in het dorp en in het buitengebied waar teveel arbeidsmigranten in slechte omstandigheden gehuisvest worden. Dit in strijd met wat de wethouder zei, die bij de behandeling van de aangewezen stroken heeft toegezegd dat er dan woningen vrij kwamen voor de Lisserse burger.

De pandjesbazen gaan gewoon door en daarom is het zaak om snel te komen met regelgeving dat KOPEN ook WONEN is zoals in het raadsakkoord staat en dat de controle op huisvesting van deze mensen geintensiveerd wordt.

Ook de werkgevers kunnen in deze meedenken en meedoen.

De GOM houdt vast aan afgesproken hectaren bollengrond.

Mijn fractie is daarom ook in spannende afwachting wat er gebeurt met de evaluatie van de GOM-ISG.

Wel kunnen wij stellen, dat er kennis aanwezig is in onze partijen om het gezicht van onze streek te behouden, een efficientere kweek de doen, de opbrengsten van de kweker te verzekeren, te komen tot een schonere kweek en op het gewonnen gebied huisvesting te doen.

Kortom: WIN WIN en WIN!!!

Ik wil deze beschouwing graag positief afsluiten.

Mijn fractie maakt het college en ook het vorige de complimenten voor de woningbouw op de vele inbrei locaties in het dorp.

Er gebeurt veel en dat is nodig.

Mijn fractie ziet ook het harde werken van dit college en heeft daar waardering voor hoewel we het niet altijd eens zijn met de resultaten en wijze van aanpak.

Laten we vooral de komende jaren gebruiken om positief te denken, een omslag te maken en vooral durf en lef te tonen!

Niet steeds komen met: Dat doen we al jaren zo en dat is eerder afgesproken!

In plaats van tegenargumenten verzinnen, argumenten verzinnen om tot positieve oplossingen te komen.

De tijden zijn hard en erg veranderd, laten wij meebewegen!!

Je bent dan geen onbetrouwbare overheid maar een overheid  die in de maatschappij staat, weet wat er leeft en luistert naar wat de burger zegt.

Deze begroting is sluitend en aan ons aangeboden met een keuze uit 5 opties.

Mijn fractie kan meegaan in die keuze en tijdens de behandeling van de onderdelen zullen wij proberen met moties en amendementen in gezamenlijkheid en juiste keuzes te komen

Er zullen immers NU stappen gezet moeten worden om anders dan bij de burger geld te halen en gemaakte afspraken te herzien. HET IS VIJF VOOR TWAALF!!!!

Collega’s, durf en denk eens out of the box!

De PvdA-GroenLinks fractie zal zich blijven inzetten om in gezamenlijkheid met de andere fracties te komen tot een beter, schoner en betaalbaar Lisse zoals we meebeloven in het raadsbreed en ook door ons ondertekende raadsakkoord.


Dank voor uw aandacht,

Namens de PvdA-GroenLinks fractie,

Richard van der Wiel – Loes Dockheer – Bas de Weyert


Doe mee!


Sluit je aan bij onze progressieve samenwerking door lid te worden van PvdA of Groenlinks


Doe mee met GroenLinks


Doe mee met de PvdA

Doe mee!


Wil je mee werken aan onze samenwerking in Lisse? Heb je goede ideeën? Wil je de fractie ondersteunen met jouw expertise?


Stuur ons een mail!

Nieuws uit de fractie


De afgelopen maand stond in het teken van de begroting voor de gemeente Lisse. Een begroting die erg onder druk staat maar toch weer sluitend is gemaakt door een greep te doen uit ons spaarvarkentje, de algemene reserve. Het is een verplichting vanuit de provincie om een sluitende begroting in te dienen en door tal van maatregelen en kunstgrepen is dat gelukt tot en met 2025. Over 2026 kan ik niet teveel zeggen omdat dit een apart jaar is waar de opschalingskorting weer ingevoerd gaat worden. Gemeenten beneden de 50000 inwoners krijgen echt veel minder geld uit het gemeentefonds. Zelfstandigheid is duur en kost veel geld!

 

In de begroting voor komend jaar staan veel onzekerheden, zo is het inflatiecijfer op 2,5% gezet terwijl de werkelijkheid is, dat dat meer is. In december komen de CAO besprekingen voor de gemeente ambtenaren en 1% salaris verhoging kost 250.000 euro. Tussen het gebodene (4,5% ) en het gevraagde (11,5%) zal de uitkomst wel liggen. Er is anderhalf miljoen gereserveerd voor inflatie correctie dus bij een loonsverhoging van 6% is dat op.

 

Onze fractie heeft tijdens de behandeling van de algemene beschouwingen een tweetal moties ingediend over energiearmoede en de zorg over de kosten daarvan bij verenigingen. Deze zijn aangenomen. Verder hebben wij gevraagd om gelden te verschuiven van bijvoorbeeld sportaccomodaties naar een school, de Lisbloem, of armoede beleid. Tevens hebben wij de mobiliteit aangeroerd. Anders dan de PvdA-GroenLinks wil de voltallige raad een weg door onze mooie Rooversbroekpolder. De provincie heeft daarvoor geld gereserveerd en helaas is dat niet voldoende voor alle plannen. Wij hebben ingezet op beter, meer en betaalbaar openbaar vervoer. Op betere en bredere fietspaden!

 

De gemeenschappelijke regelingen en de interne financien hebben wij benoemd. Echter het belangrijkste is, dat wij de discussie op gang gebracht hebben voor een wijziging van geldstromen en andere manieren om geld binnen te halen. Je kan dan denken aan toeristenbelasting, parkeerheffing en andere retributies. Dit om vooral maar de burger van Lisse zoveel mogelijk te ontzien.

 

Wij kregen van de andere fracties flink wat tegengas maar vernieuwend denken en met lef zaken uitvoeren en terug komen op eerdere besluiten, vergt moed en creativiteit! Wij blijven ons inzetten voor onze standpunten en merken wel, dat er in de raad totaal verschillend gedacht wordt over de sociale paragraaf. Sommige fracties stellen zelfs, dat er geen armoede is in Lisse, welnu, wij willen ze wel uit die droom helpen en nog sterker, er is veel verborgen armoede. Een echtpaar waarvan beiden werken, 2 kinderen die schoolgaand zijn en gewoon niet van hun geld, dat zij verdienen met hun harde werken, niet rond kunnen komen. Helaas geen uitzondering meer! Wij hebben daar oog voor!

 

De leden aantallen van onze partijen lopen op. Wij wisten het al lang, er is in Lisse behoefte aan vernieuwing, verandering en een eerlijke verdeling! Armoede moet niet bestraft worden! Steun ons en doe mee!

 

Namens de fractie,

Richard van der Wiel

Fractievoorzitter PvdA-GroenLinks Lisse


Partij van de Arbeid en GroenLinks samen in de gemeenteraad

GroenLinks en de Partij van de Arbeid hebben in Lisse weer de handen ineengeslagen. Samen laten wij een progressief, sociaal en duurzaam geluid laten horen!

Lisse is een fijn dorp om te wonen, te werken en je vrije tijd te besteden. Het kan natuurlijk altijd beter, maar vooral eerlijker, zodat iedereen van alles wat Lisse biedt gebruik kan maken. Dat kan gaan om een fijne woning, om schone lucht, een veilige omgeving, een leuke school, goed openbaar vervoer, goede voorzieningen, noem maar op.

 

De Partij van de Arbeid en GroenLinks staan voor al deze dingen en vooral voor een eerlijke samenleving waarin voor iedereen gelijke kansen liggen. Daarom bundelen ze hun krachten in Lisse om met één gezamenlijke lijst de stem van links-progressief Lisse te vertegenwoordigen. Om Lisse eerlijker, bewuster, veiliger, slagvaardiger en vriendelijker te maken.


Te weinig vrouwen op de lijst!

We kregen de vraag:  "...

dat er weinig vrouwen in jullie lijst staan. De eerste vrouw ook pas op nr 4. Jammer, dit vind ik niet getuigen van een linkse lijst."


Richard van der wiel in een reactie: "Wij hadden graag een nummer 1 of 2 als vrouw op onze lijst gehad. Zij moeten er wel zijn en ook nog willen. Wij zijn echt op zoek geweest naar een diverse lijst en een eerlijke verdeling tussen vrouwen en mannen. Die zoektocht was voor ons wat teleurstellend maar we blijven zoeken en hopen de volgende verkiezingen op meer variëteit.

Vanzelfsprekend zouden we graag zien dat je meedoet en meedenkt en kan je altijd een keer of meerdere keren meedenken in onze steunfractie. Bij deze ben je uitgenodigd.

Weet je nog meer vrouwen dan houden we ons aanbevolen.Geplande Evenementen

Er zijn geen evenemneten gepland


Persbericht 2, 27 januari 2022

PvdA GroenLinks Lisse presenteert
verkiezings-programma


vlnr Mart van der Vlugt, Richard van der Wiel, Rien van Bockel

“Met dit programma onderscheiden we ons van de andere partijen, met name op sociaal vlak, duurzaamheid en wonen.”  Aldus Richard van der Wiel, lijsttrekker PvdA-GroenLinks Lisse. Op 26 januari ontving hij voor het gemeentehuis van Rien van
Bockel (GroenLinks) en Mart van der Vlugt (PvdA)  het gezamenlijke verkiezingsprogramma.


"We zijn écht sociaal, zo willen we in bepaalde gevallen schulden na twee jaar overnemen van mensen in de schuldsanering Verder zou het mogelijk moeten zijn dat mensen in de bijstand tot € per maand kunnen bij verdienen zonder dat de uitkering wordt gekort Ook willen we vold oende uitgaansgelegenheid voor jongeren en buurtkamers voor ouderen realiseren. We zijn ook eerlijk duurzaam: we willen woningen verduurzamen en in 2030 energieneutraal zijn, maar dit moet wel betaalbaar zijn en de gemeenschap moet mee kunnen profiteren. Op het gebied van wonen willen we creatief zijn vooral voor mensen met een kleine beurs zoals door het mogelijk maken van huizen splitsen, inwonen en mantelzorgwoningen. Daarbij komt ook een woonverplichting voor kopers van huizen."


De twee partijen hebben hard gewerkt om te zorgen dat de waarden van PvdA en GroenLinks evenwichtig in het programma naar voren komen. Afgelopen half jaar zijn de leden meerdere keren langs de huizen gegaan om input van inwoners te verzamelen: “Naast veel voorkomende thema’s, kwam bijvoorbeeld vaak naar voren dat de groenvoorzieningen onvoldoende onderhouden worden.”

Persbericht 1, 10 januari 2022

PvdA en GroenLinks bundelen krachten voor gemeenteraadsverkiezingen in Lisse


“We gaan samen voor een progressiever, socialer en duurzamer Lisse.” Dat zegt Richard van der Wiel, lijsttrekker van de gezamenlijke lijst PvdA-GroenLinks voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Richard van der Wiel, oud politieman en geboren en getogen Lisser, neemt het stokje over van Guus Mesman (lijstduwer), die 26 jaar de PvdA vertegenwoordigde in de Lissese raad. Over de samenwerking met GroenLinks zegt hij: “De onderlinge verschillen zijn erg klein en samen bereiken we meer dan ieder afzonderlijk. Progressiever, socialer en duurzamer: dat zijn onze sleutelwoorden. En dat is dan ook meteen een uitnodiging naar iedereen die er net zo over denkt, om mee te denken, mee te praten en mee te doen.”


Bas de Weijert staat namens GroenLinks als tweede op de lijst. Hij is nieuw in de politiek en komend jaar rondt hij de opleiding tot huisarts af. Hubrecht van der Beek (e-commerce manager) van GroenLinks en Loes Dockheer (communicatieadviseur en beeldend kunstenaar) van de PvdA maken de top vier compleet.


foto: Boelo Meijer Fotografie

achter vlnr Richard van der Wiel en Loes Dockheer

voor vlnr Bas de Weijert enHubracht van der Beek

unsplash