LISSE PROGRESSIEF,

SOCIAAL

EN DUURZAAM

fotos: Boelo Meijer Fotografie

Richard van der Wiel

foto: Boelo Meijer Fotografie

Fractievoorzitter: Richard van der Wiel (PvdA)

richardvanderwiel@pvdagroenlinkslisse.nl


Hard werken en inzetten voor de toekomst voor iedereen

 

Ik ben Richard van der Wiel, na 48 dienstjaren gepensioneerd politieman, geboren en getogen Lisser en samen met mijn vrouw hebben we drie kinderen en zeven kleinkinderen.

De politiek heeft altijd mijn interesse gehad maar door ons onregelmatige gezinsleven en bezigheden in diverse verenigingen in Lisse kwam het er niet van om actief in de lokale politiek te gaan.

Nu de kinderen op zich zelf zijn en ik veel meer tijd heb, vond ik het tijd om daadwerkelijk invulling te geven om mee te werken aan onze Lissese gemeenschap.

De uitgangspunten van de PvdA en de sociale democratie pasten naadloos bij waar ik voor sta. Als nummer 2 op de kieslijst stelde ik mij in 2018 verkiesbaar. Vier jaar werkte ik hard samen met ons raadslid Guus en nu ben ik lijsttrekker van de PvdAGroenLinks Lisse lijst. Dat vind ik

een eer maar tegelijkertijd vind ik ook dat het een verplichting is naar onze kiezers en de Lisser in het algemeen.

Waar sta ik voor?

Een schoon en betaalbaar Lisse, woningbouw met lef en niet afwachten zo als nu maar DOEN!  Betaalbare huizen en niet alleen villa’s.

Inzichtelijke en beheersbare lokale lasten waar bezuinigingen echt bezuinigingen zijn en geen lastenverhogingen.

Een goed economisch ondernemersklimaat.

Verduurzaming MET de Lissers die zich gehoord voelen. Hulp voor de zwakkeren in onze samenleving. Gedegen en veilig onderwijs, waar kinderen zich kunnen ontplooien in een omgeving die safe is, ook fysiek (verkeersveiligheid).

Een gezond sportklimaat met goede voorzieningen.

Ik ben voor een dorp dat een bestuur heeft dat zich bezig houdt met kerntaken en ruimte geeft aan de inwoners om VOORAF mee te denken, mee te doen!

Ik sta voor sociaal, schoon en vernieuwend!

Ik ben ervan overtuigd dat wij met onze mensen van PvdA-GroenLinks het verschil kunnen maken, samen, voor elkaar MET elkaar!

Lees meer op onze site, kijk, vergelijk en steun ons!

 

Ik wil hard werken en mij inzetten voor de toekomst, een toekomst voor iedereen.

Ik heb niets met uitersten en wil graag de stem laten horen van het midden, de hardwerkende mens, de burger die het lastig heeft, we moeten het voor elkaar doen maar vooral ook MET elkaar.

Met onze ene zetel in de raad en in de commissies hebben we veel bereikt. De ouderen huisvesting komt steeds beter op de kaart te staan (knarrenhof) waardoor er ook meer betaalbare koopwoningen beschikbaar komen voor jonge gezinnen. De financiën van de gemeenschappelijke regelingen hebben we controleerbaar gemaakt. Goede en sociale huisvesting voor arbeidsmigranten die onze tuinders broodnodig hebben en niet zoals nu met teveel in gestopt in woningen in het buitengebied.

Wij willen ouderen niet afdanken maar BEdanken voor hun inzet voor onze samenleving. Hulp als dat nodig is, juiste huisvesting, geen eenzaamheid maar activiteit en ze een stem geven, WIJ LUISTEREN!

Richard van der Wiel

foto: Boelo Meijer Fotografie

Raadslid: Bas de Weijert (GroenLinks)

basdeweijert@pvdagroenlinkslisse.nl

telefoon: 06 27 13 81 05


“Lisse gezond en leefbaar maken en houden”

 

Mijn naam is Bas de Weijert.  Sinds vorig jaar woon ik in Lisse. Ik wil me graag inzetten om Lisse gezond en leefbaar voor iedereen te maken en te houden. Daarvoor vind ik het belangrijk dat we samen zoeken naar draagvlak voor de Regionale Energie Strategie en hoe dit zo eerlijk mogelijk bekostigd kan worden. Ook zet ik me in om de gezondheid van alle Lissers te bevorderen, waarbij ik mijn kennis als huisarts (in opleiding) het verschil kan maken. Over hoe we dit kunnen aanpakken ga ik graag u in gesprek.


Richard van der Wiel

foto: Boelo Meijer Fotografie

Raadslid: Loes Dockheer (PvdA)

loesdockheer@pvdagroenlinkslisse.nl


“Knarrenhof in lisse komt er, dank zij PvdA”

 

 

Een goede en betaalbare woning voor iedereen, arm of rijk, oud of jong. Dat is sinds jaar en dag hét standpunt van de PvdA. Vier jaar geleden zagen we hier in Lisse de woningnood toenemen en de woningdoorstroming stagneren. Een woonvorm voor ouderen die zelfstandig willen wonen maar wel naar elkaar omkijken - een knarrenhof dus - kan een deel van de oplossing zijn. Dus we zetten dit in ons verkiezingsprogramma. Maar de PvdA belandde in de oppositie. Geen reden om bij de pakken neer te zitten. Dus aan de slag. Een aantal gesprekken en veel zoekwerk later schaarden de wethouder, een groep enthousiaste Lissers, Stek en de stichting Knarrenhof zich achter ons. Ik schreef een initiatief raadsvoorstel dat unaniem werd aangenomen. Het behelsde onder andere dat als er voldoende belangstelling voor deze woonvorm zou zijn, de gemeente verdere stappen zou nemen. Er waren minstens vijftig belangstellenden nodig. Er meldden zich meer dan 250: serieuze gegadigden die zich (betaald) hebben ingeschreven bij de stichting Knarrenhof. Het college hield zich aan de afspraak. Afgelopen december keurde de raad het voorstel goed dat er naast de brede school aan de Ruishoornlaan een Knarrenhof kan worden gebouwd.


Natuurlijk ben ik trots op dit succesverhaal. Het toont dat je ook vanuit de oppositie in de politiek wat kan bereiken. En wat nog belangrijker is: als je ergens in gelooft én als je initiatief neemt, kan je echt iets realiseren voor je dorp. En dat is fantastisch. Overigens: ik schrijf mezelf niet in voor het knarrenhof in Lisse. Want politieke stappen nemen moet je nooit voor je eigen voordeel willen doen.


Richard van der Wiel

foto: Boelo Meijer Fotografie

Commissielid: Hubrecht van der Beek (GroenLinks)

hubrechtvanderbeek@pvdagroenlinkslisse.nl

telefoon: 06 50 96 16 99


“Meer solidariteit tussen inwoners en iedereen moet mee kunnen komen”

 

Ik ben Hubrecht van der Beek, getogen Lissenaar en vol enthousiasme betrokken bij GroenLinks Lisse. Ik ben 39 jaar (en word 40 jaar de dag na de verkiezingen), getrouwd en heb een prachtige dochter van 6 jaar oud.


In het dagelijks leven ben ik e-commerce manager bij de grootste zorgverzekeraar van Nederland en daarnaast heb ik een eigen coaching bedrijf. Mijn levens- en werkervaring wil ik de komende 4 jaar graag inzetten om inwoners van Lisse op basis van ons verkiezingsprogramma te vertegenwoordigen in de gemeenteraad namens PvdA-GroenLinks. Als lid van GroenLinks houd ik me naast campagne activiteiten primair bezig met de inhoud van het verkiezingsprogramma. Het sociale en duurzaamheidaspect bij PvdA-GroenLinks spreken mij zeer aan. Onze generatie heeft te maken met grote uitdagingen de komende jaren. Als samenleving en politiek moeten we aan de slag met grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld de energietransitie, onderwijs, woningbouw, eerlijke welvaartsverdeling en veiligheid. En dit alles vindt plaats in een tijd waarin elke economische prognose met onzekerheden omgeven is, niet in de laatste plaats omdat de Covid-19-crisis nog lang niet is uitgewoed. Wij hebben voor deze thema's als PvdA-GroenLinks een ambitieus verkiezingsprogramma gemaakt voor de lokale politiek, waar ik vol achter sta en die ik graag ten uitvoer wil brengen namens de Lissenaren. Los van deze inhoud spreekt mij persoonlijk aan dat wij staan voor meer solidariteit tussen inwoners van Lisse (voor jong én oud, vermogend en niet vermogend, werkzaam en niet werkzaam, ondernemer en geen ondernemer) en dat niemand achter blijft en iedereen mee kan komen in de transities die ons te wachten staan en in onze lokale samenleving. Op deze manieren lever ik een actieve bijdrage aan de missie en visie van PvdA-GroenLinks gericht op mijn eigen dorp. Wij zijn de enige links progressieve partij in Lisse en willen onze standpunten ruim in de gemeenteraad vertegenwoordigd zien de komende 4 jaar om meer balans aan te brengen ten opzichte van de huidige vooral rechtse gemeenteraad. Steun ons daarom en stem op PvdA-GroenLinks op 16 maart!


  • Commissielid: Mart van der Vlugt (PvdA)
  • Commissielid: Joke van Abswoude (PvdA)
  • Commissielid: Roel Dobbe (GroenLinks)
  • Rien van Bockel (GroenLinks)
  • Bert Verdoes (PvdA)
  • Trees Hollinger (PvdA)
  • Gijs Oskam (PvdA)
  • Anneke van der Veek (PvdA)
  • Guus Mesman (PvdA)

Jij?

Doe jij mee met PvdA en Groenlinks in Lisse? Een lidmaatschap is fijn, maar we werken graag samen met alle progressieve krachten. Meld je aan en we bekijken hoe jij een bijdrage kan leveren in de campagne, in de fractie, in het opstellen van positieve sociale en duurzame plannen voor Lisse.